Pengertian Dogma Kepada Malaikat Dan Wujudnya

Malaikat itu bekerjsama diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat mempunyai sifat yang ghaib.

Dengan sifat yang ghaib itu, kita sebagai insan tak mungkin dapat melihat keberadaan malaikat. Namun, malaikat senantiasa taat dan tunduk terhadap Allah SWT.

Hal tersebut tentu sangat berbeda jauh dengan manusia, di mana insan diciptakan dari tanah dan banyak melaksanakan kesalahan.

Walaupun memang malaikat itu tidak dapat dilihat ataupun dirasakan, namun kita sebagai seorang muslim wajib percaya jikalau malaikat itu ada. Selanjutnya, mari kita melihat lebih dalam pengertian iktikad kepada malaikat Allah.

Pengertian Iman Kepada Malaikat Allah


 Malaikat itu bekerjsama diciptakan dari  Pengertian Iman kepada Malaikat dan Wujudnya
Dunia, via google.com/earth

Pengertian iman kepada malaikat Allah ialah yakin dengan sepenuh hati jikalau Allah SWT telah membuat malaikat sebagai makhluk ghaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya.

Manusia yang mengimani tentu senantiasa berhati-hati dan menjaga diri dalam berkata-kata, serta berbuat sesuatu di dalam kehidupan sehari-hari.

Percaya atau tidak, memang setiap acara atau kegiatan yang kita lakukan setiap waktu atau setiap saat, niscaya akan dicatat dan diamati oleh malaikat dan tak pernah luput oleh Allah SWT.

Setiap malaikat yang diutus oleh Allah SWT, tentu mempunyai tugasnya masing-masing, baik itu memberikan wahyu, memberi rezeki, bahkan menjaga pintu nirwana dan neraka.

Malaikat menjadi makhluk ghaib yang diciptakan untuk senantiasa mengabdi kepada Allah SWT.

Malaikat tak akan pernah berbuat maksiat dan akan selalu mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, tidak pernah besar kepala dan tidak pernah merasa lelah untuk bertasbih kepada Allah SWT.

Malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani ada 10 malaikat dan mereka semata-mata menjalankan kiprah yang diperintahkan oleh Allah SWT dan tidak ada satupun perintah Allah SWT yang terlewat.

Wujud Malaikat


Wujud malaikat telah dijabarkan dalam Al Alquran pada surat Al Fatir ayat 1 :

 Malaikat itu bekerjsama diciptakan dari  Pengertian Iman kepada Malaikat dan Wujudnya

Artinya :
"Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menimbulkan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus banyak sekali macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dalam beberapa hadits diungkap jikalau :
  • Jibril mempunyai 600 sayap
  • Israfil mempunyai 1200 sayapWujud malaikat memang tidak mungkin untuk dilihat oleh manusia, alasannya ialah mata insan tercipta dari unsur dasar tanah liat kering yang diberi bentuk, sehingga tak akan dapat melihat wujud malaikat yang asalnya terdiri atas cahaya.

Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang dapat melihat wujud orisinil dari malaikat, bahkan sampai 2 kali, yakni wujud orisinil dari malaikat Jibril.

Malaikat tak bertambah renta atau bertambah muda, keadaan mereka yang kini itu sama persis ketika mereka diciptakan.

Di dalam pedoman Islam, ibadah dari insan dan jin lebih disukai oleh Allah dibandingkan ibadah malaikat, alasannya ialah insan dan jin dapat memilih pilihannya sendiri, berbeda dengan malaikat yang tak mempunyai pilihan lain.

Malaikat dapat melintasi alam semesta dengan secepat kilat atau bahkan dapat lebih cepat lagi. Sementara itu, malaikat tidak berjenis kelamin dan tidak berkeluarga.

Belum ada Komentar untuk "Pengertian Dogma Kepada Malaikat Dan Wujudnya"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel