Menurut Kbbi, Kata Baku Sekedar Atau Sekadar?

Manakah bersama-sama kata baku yang benar, sekedar atau sekadar?

Lantas, penulisan yang baik dan benar itu, sekedar atau sekadar?

Daripada bingung, mari kita cari tahu balasan "sekedar atau sekadar" di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) biar tidak salah kaprah dalam penulisan di lain waktu.

Sekedar atau Sekadar?


 Manakah bersama-sama kata baku yang benar Menurut KBBI, Kata Baku Sekedar atau Sekadar?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata yang benar ialah sekadar, bukan sekedar.

Selama ini, mungkin kita selalu salah dalam mengucapkan kata, yang seharusnya sekadar, malah sekedar dan tentu itu bukanlah hal yang tepat.

Sekadar Menurut KBBI


Kadar (1)


Kadar berdasarkan KBBI mempunyai arti :
 • Kuasa, kekuatan
 • Ketentuan Tuhan (takdir)
 • Untung-malang
 • Kodrat, sifat bawaan

Kadar (2)


Kadar berdasarkan KBBI mempunyai arti :
 • Ukuran untuk memilih suatu norma
 • Isi atau bab yang tulen (tentang emas, perak, dan sebagainya)
 • Nilai, harga, taraf (tingkatan)
 • Lebih kurang, persentase mengenai tanda-tanda tertentu yang terdapat pada populasi tertentu dalam keadaan dan jangka waktu tertentu

Kadar (3)


Kadar berdasarkan KBBI dalam bahasa Jawa ialah mengadar, yang mempunyai arti tidur di luar rumah (halaman dan sebagainya).

Kadar (4)


Kadar berdasarkan KBBI dalam arkais (kata yang berlabel itu tidak lazim) dan nomina (kata benda), yang mempunyai arti kain tenunan sendiri untuk digunakan sendiri.

Sekadar


Sekadar berdasarkan KBBI mempunyai arti :
 • Sesuai atau seimbang dengan, berdasarkan keadaan (kemungkinan, keperluan, dan sebagainya), sepadan (dengan)
 • Hanya untuk
 • Seperlunya, seadanya

Kenapa Bukan Sekedar?


Karena di dalam KBBI, tidak ditemukan kata baku yang dinamakan dengan kedar. Kata baku yang ditemukan hanyalah kadar. Mengingat, asal kata sekadar yaitu kadar.

Contoh Penulisan Kadar & Sekadar


 1. Mohon maaf, ala kadarnya saja.
 2. Segala bentuk doktrin akan kadar dan takdir, sudah terdapat dalam aliran tauhid.
 3. Tentu, melaksanakan hal yang tidak sesuai dengan norma sanggup menyalahi kadar hidupnya.
 4. Sampai ketika ini belum ada kadar yang niscaya untuk menyampaikan benar atau tidaknya bukti yang ada tersebut.
 5. Emas ini kadarnya tinggi dan karatnya besar, sehingga menjamin pelengkap lebih anggun kualitasnya.
 6. Tidak ada salahnya kalau sekadar mengukur kualitas seorang siswa.
 7. Cerita ini sekadar dijadikan materi renungan malam saja.
 8. Teknologi yang kini sekadar digunakan untuk media umum saja.
 9. Bukan hanya sekadar impian, melainkan sebuah target.
 10. Tidak ada salahnya kalau hanya sekadar memuji.
 11. Tidak duduk perkara kalau ruangannya sempit, toh hanya sekadar melepas penat.
 12. Tonton video ini, sekadar untuk hiburan semata.

Belum ada Komentar untuk "Menurut Kbbi, Kata Baku Sekedar Atau Sekadar?"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel